Depolama; belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Ev Eşyası Depolama süresinin uzunluğu depoları farklılaştırır. Depolama süresinin uzun olduğu yerlere depo denirken, süre kısaldıkça bu yerlere Dağıtım Merkezi (DC), daha da kısaldıkça aktarma merkezi denir. Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsar.

Bu stratejide üreticiler ürettikleri ürünleri müşterilere dağıtmadan önce onları merkezi bir depoda bekletir. Malzemelerin depoda bekleme süreleri 24 saatten fazladır. Malzemeler burada kontrol, paketleme, sipariş işleme, ambalaj gibi diğer lojistik işlemlerden geçtikten sonra, uygun atamalar vasıtasıyla talepte bulunan müşterilere dağıtılır. Yani malzemeler depolarda tutulur ve buradan müşterilere dağıtım yapılır.

ev eşya depolama

Eşya Depolama Yönetim Sistemimiz : Yoğun sevkiyat ve mal kabulün olduğu depolarda, adres bazlı depo yönetimi neredeyse bir zorunluluk olmaktadır. Ürünlerin hangi koridor ve bloklarda olduğunun bilinmesi, yerleştirme sırasında planlanmış olan saklama alanlarına dikkat edilmesi, palet bazlı hareketlerin uygulanması, tamamen bu süreçlere özel bir yazılım sistemi gerektirmektedir. Depo alanlarının en iyi şekilde kullanılmasının yanında, depo yönetim sistemlerinin bir amacı da depo elemanları, el terminalleri, taşıma araçları gibi diğer kaynakların da en verimli şekilde kullanılmasıdır. Depolama yönetim sistemleri ne kadar fazla teknolojik altyapıya sahip olursa o kadar verimli olur. Bu verimliliğin şirketlere ve tüm depolama süreçlerine getirdiği katkılar:

  • Ürün hasarının azalması,
  • Mal kabulü – sevkiyat sürelerinin kısalması dolayısıyla üretim-satış süreçlerinin etkinliğinin artması,
  • Depolama ekipmanlarının etkin ve verimli kullanılması,
  • Çalışan ve ekipman masraflarında tasarruf sağlaması,
  • Sayım ve kontrol süreçlerini kolaylaştırması, bu süreçleri iyileştirmesi,
  • Üretim kaynaklı hatalara zamanında müdahale edilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması,

depolama

Herhangi bir malzemeyi depoya getirme ve özenli bir şekilde depoya yerleştirme süresi en az eşyanın sarılması araca yüklenmesi kadar önemli ve değer verilmesi gereken bir süreçtir ama en önemli konu eşyanın depoda nem ve tozdan korunmasıdır. nemden ve tozdan koruma deponuzun yeri ve konumuyla doğru orantılıdır deponuz inşa edilirken toz ve nem için gerekli önlemler alınması gerekir. firmanın kalitesi kullandığı deponun kalitesiyle doğru orantılı olduğunu unutmayınız. Firmamınız bütün depoları bütün bu hususlar göz önüne alınarak tasarlanmıştır gözünüz arkada kalmasın her şey kontrol altında