Lojistik işini tek elden çözmek isteyen, kısa süreli depolama yaparak mal satan ticari işletmeler ve e-ticaret girişimleri.